"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
Państwo: Portugalia
Kod: S-Fat-6-100lecie-740
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Lizbona (Portugalia), Santarem (Portugalia), Fatima (Portugalia), Aljustrel (Portugalia), Batalha (Portugalia), Nazaré (Portugalia),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
100 LECIE OBJAWIEŃ MARYJNYCH W FATIMIE!:
Zbliża się 100 rocznica Objawień Fatimskich. Już dziś z całego serca zapraszamy grupy do udziału w pielgrzymkach do miejsca objawień oraz pobliskich Sanktuariów Maryjnych.

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

PORTUGALIA
Samolotem, bez nocnych przejazdów.
Na trasie: Lizbona, Santarem, Obidos, Fatima, Aljustrel, Batalha, Nazare, Porto, Fatima, Cabo da Roca.

Pielgrzymka 6dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
O-01 - Portugalia: 100 lecie Objawień Fatimskich 6dni samolotem
(Kod: S-Fat-6-BNPgr-740 )

Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
lotnisko - LIZBONA - SANTAREM - OBIDOS - FATIMA

Msza św. inauguracyjna, transfer na lotnisko (dodatkowo płatny), zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo bagażowa, przelot do Lizbony, przejazd do Narodowego Sanktuarium Maryjnego Portugalli - Fatimy, zakwaterowanie, kolacja, wieczorna procesja, nocleg.

2 dzień
FATIMA

Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium: miejsce objawień, Bazylika M.B. Różańcowej (groby Łucji i Franciszka) - msza św., audiovideo, kolacja, rozważanie tajemnic różańcowych, procesja światła, nocleg.

3 dzień
FATIMA - ALJUSTREL

Śniadanie, droga krzyżowa, msza św. na Kalwarii w Kaplicy św. Stefana, modlitwa w miejscu objawień Anioła Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel: dom Łucji, Franciszka i Hiacynty, po południu degustacja win -Porto”, kolacja, rozważanie tajemnic różańca świętego z procesją światła, kolacja, nocleg.

4 dzień
BATALHA - NAZARE - PORTO - FATIMA

Śniadanie, krótka wizyta w Batalha (Kościół MB Zwycięskiej), przejazd do Nazare (Sanktuarium Maryjne) - msza św., krótki spacer nad O.Atlantyckim, po południu zwiedzanie Porto, fakultatywnie (koszt 15 Euro) rejs statkiem po rz.Dourro, degustacja win Porto kolacja, procesja światła, nocleg.

5 dzień
FATIMA - SANTAREM - CABO DA ROCA - LIZBONA

Śniadanie, msza św. w kościele Cudu Eucharystycznego w Santarem, krótki spacer po Obidos (wizytówka Portugalii), wycieczka na Cabo da Roca - najbardziej wysunięty przylądek na zachód, przejazd przez kurorty Estoril i Cascais, przejazd do Lizbony - stolicy Portugalii: dzielnica Belem, kolacja, koncert muzyki Fado (20 Euro - fakultatywnie), nocleg.

6 dzień
LIZBONA - POLSKA

Śniadanie, zwiedzanie Lizbony: Klasztor Hieronimitów, Plac Comercio, panorama miasta z zamku św. Jerzego, spacer po centrum: Katedra SE, dom św. Antoniego, przejazd przez most -25 Kwietnia” nad rz.Tag do figury Cristo Rei - msza św., transfer na lotnisko, odprawa biletowo bagażowa, wylot do Polski, transfer.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 1229zł * + 359 EURO - przy 40 - 45os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 2 miejsca gratis w tym Kapłan)
1249zł * + 339 EURO - przy 35 - 40os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 2 miejsca gratis w tym Kapłan)
1269zł * + 369 EURO - przy 30 - 35os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 2 miejsca gratis w tym Kapłan)
1289zł * + 399 EURO - przy 25 - 29os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 2 miejsca gratis w tym Kapłan)
1289zł * + 459 EURO - przy 20 - 24os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 1 miejsca gratis w tym Kapłan)
1299zł * + 529 EURO - przy 15 - 19os. + Obsługa ( Pilot, Kierowca i 1 miejsce gratis w tym Kapłan)

* cena może ulec zmianie ze względu na kursy walut i oplat paliwowych (podana zostanie 30 dni przed wyjazdem)

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 80EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- bilety lotnicze
- transport autokarem komfortowym w Portugalii
- noclegi w Hotelach ***w pokojach 2,3-os. z łazienkami (jedynka za dopłata 80 EURO)
- śniadania, gorące kolacje (3 daniowe)
- ubezpieczenia KL i NNW oraz bagaz w TU " Signal Iduna" do 10 000 Euro
- koszty zwiedzania we własnym zakresie (ok. 30 Euro)
CENA NIE OBEJMUJE:
- transferów na lotnisko w kraju (dodatkowa opłata)
- napojów do kolacji
- zwyczajowe napiwki: 10 EURO dla obsługi na miejscu
- wieczorek z muzyką Fado (20 Euro) oraz rejs po Rz. Douroo (15 Euro)
- dopłaty do pokoju 1-os.- 80 EU
- kosztów wstępow - około 30 EURO
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 20 Euro na koszty zwiedzania i 50-100 Euro na tzw. kieszonkowe
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.