"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
Państwo: Portugalia
Kod: S-Fat8-100lecie-741
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Trasa przejazdu: Lizbona (Portugalia), Sintra (Portugalia), Cabo Da Roca (Portugalia), Santarem (Portugalia), Porto (Portugalia), Santiago De Compostella (Hiszpania), Fatima (Portugalia), Batalha (Portugalia), Nazaré (Portugalia),
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
JUBILEUSZ OBJAWIEŃ FATIMSKICH:
Zbliża się 100 rocznica Objawień Fatimskich. Już dziś z całego serca zapraszamy grupy do udziału w pielgrzymkach do miejsca objawień oraz pobliskich Sanktuariów Maryjnych.

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

PORTUGALIA
Samolotem, bez nocnych przejazdów.

Pielgrzymka 8dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
O-02 - Portugalia: 100 lecie Objawień Fatimskich 8dni samolotem
(Kod: S-Fat-8-BNPgr-741 )

Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
lotnisko - LIZBONA

Zbiórka na lotnisku, msza sw. inauguracyjna w kaplicy lotniskowej, odprawa biletowo-bagażowa, przelot do Lizbony, przylot i transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
LIZBONA

Śniadanie, zwiedzanie Lizbony - przejazd przez most -25 Kwietnia” nad rz. Tag do figury wotywnej Chrystusa Króla - msza św. w kaplicy, dzielnica Belem: Klasztor Hieronimitów, Wieża Belem, Pomnik Odkryć Geograficznych, panorama miasta z zamku św. Jerzego, dzielnica Alfama: Katedra, kościół św. Antoniego (dom rodzinny), fakultatywnie zwiedzanie terenów Expo”99”, przejażdżka zabytkowym tramwajem turystycznym, kolacja, fakultatywnie (25 Euro) wieczorek z muzyką Fado, nocleg.

3 dzień
LIZBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - SANTAREM

Śniadanie, przejazd przez kurorty Estoril i Cascais na Cabo da Roca - najbardziej wysuniętego przylądku na zachód, krótka wizyta w Sintrze, przejazd do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Santarem - msza św., kolacja, nocleg w okolicy Santarem.

4 dzień
SANTAREM - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELLA

Śniadanie, przejazd, w drodze do Santiago de Compostella (św.Jakub - patron Pielgrzymów) wizyta w urokliwym Porto: most Eiffla nad rz. Douro, Katedra, degustacja wina, zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po mieście, nocleg.

5 dzień
SANTIAGO DE COMPOSTELA - FATIMA

Śniadanie, modlitwa u grobu Apostoła św. Jakuba, 12.00 msza św.pielgrzymów w Katedrze, przejazd do Portugali, kolacja, nocleg w Fatimie.

6 dzień
FATIMA

Śniadanie, nawiedzenie Narodowego Sanktuarium Maryjnego: miejsce objawień, Bazylika M.B. Różańcowej (groby błogosławionych Hiacynty i Franciszka, msza św. w Kaplicy Objawień, kolacja, nocleg.

7 dzień
FATIMA

Śniadanie, droga krzyżowa, msza św. na Kalwarii w kaplicy św. Stefana, modlitwa w miejscu objawień Anioła: Loca de Cabeco i Valinhos, wizyta w Aljustrel: dom Łucji, Franciszka i Hiacynty, kolacja, rozważanie tajemnic różańcowych, nocleg w Fatimie.

8 dzień
FATIMA - BATALHA - NAZARE - LIZBONA - KATOWICE

Śniadanie, nawiedzenie Klasztoru wotywnego w Batalha (M.B. Zwycięskiej), przejazd do Nazare (Sanktuarium Maryjne) - msza św., krótki spacer nad O. Atlantyckim, ok.17.00 transfer na lotnisko 19.20 odprawa biletowo - bagażowa, 21.20 przelot do Katowic, przylot w godzinach nocnych na 01.55

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA : na 1 osobę
1149 - 1299 zł za bilet lotniczy * + 439 EURO - przy 40 - 45 os. + 2 miejsca gratis + Przewodnik
1169 - 1319 zł za bilet lotniczy * + 489 EURO - przy 35 - 39 os. . + 2 miejsca gratis + Przewodnik
1189 - 1339 zł za bilet lotniczy * + 519 EURO - przy 30 - 34 os. . + 2 miejsca gratis + Przewodnik
1209 - 1359 zł za bilet lotniczy * + 549 EURO - przy 25 - 29 os. . + 2 miejsca gratis + Przewodnik
1229 - 1379 zł za bilet lotniczy * + 599 EURO - przy 20 - 24 os. . + 1 miejsca gratis + Przewodnik
1249 - 1399 zł za bilet lotniczy * + 699 EURO - przy 15 - 19 os. . + 1 miejsca gratis + Przewodnik
* cena może ulec zmianie ze względu na kursy walut i oplat paliwowych

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 100 EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- przelot samolotem tanich linii lotniczych
- transport autokarem komfortowym (bar, video)
- noclegi w Hotelach w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami (pok 1-os 100 EUR)
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW na rzecz Klienta
- koszty zwiedzania
CENA NIE OBEJMUJE:
- transferów na lotnisko w kraju
- napojów do kolacji
- zwyczajowych napiwków: 10 EURO dla obsługi na miejscu
- dopłaty do pokoju 1-os.- 100 EUR
- kosztów wstępów
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 50 EURO na koszty zwiedzania oraz ok 100 EURO tzw kieszonkowego
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.