"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociąg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
Kod: A-ItFrPoH-15-BNP-744
Państwo: no conv :
Transport: Brak informacji
Profil wyjazdu: Brak informacji
Wyżywienie: Brak informacji
Zakwaterowanie: Brak informacji
Wyposażenie:
    Brak informacji
Zapytaj o szczegóły   Zgłoszenie on-line   Warunki uczestnictwa   Procedura sprzedaży

Terminy:
świadczenia:
pakiet w/g świadczeń
JUBILEUSZ OBJAWIEŃ FATIMSKICH:
Zbliża się 100 rocznica Objawień Fatimskich. Już dziś z całego serca zapraszamy grupy do udziału w pielgrzymkach do miejsca objawień oraz pobliskich Sanktuariów Maryjnych.

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

PORTUGALIA
AUTOKAREM, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: LIECHTENSTEIN - LOCARNO - TURYN - MONACO - NIMES - LOURDES - COVADONGA - CANGAS DE ONIS - SANTIAGO DE COMPOSTELLA - PORTO - FATIMA - BATALHA - NAZARE - LIZBONA - CABO DA ROCA - AVILA - MADRYT - ZARAGOZA - MONTSERRAT - BARCELONA - COSTA BRAVA - LA SALETTE - M.CORONATA

Pielgrzymka 15dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
O-04 - Portugalia: 100 lecie Objawień Fatimskich 15dni autokarem
(A-ItFrPoH-15-BNP-744)

Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
MIEJSCE ZBIÓRKI - LIECHTENSTEIN - LOCARNO

Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Niemiec, przyjazd przez Księstwo Liechtenstein, msza sw w szwajcarskim sanktuarium w Locarno, kolacja, nocleg w okolicy

2 dzień
TURYN - MONACO - NIMES

śniadanie, przejazd do Turynu: śladami św.Jana Bosko, msza św. w Bazylice MB Wspomożycielki wiernych, krótki spacer po Turynie, przejazd na Lazurowe Wybrzeze, spacer po Ksiestwo Monaco: Katedra, zamek), w miare mozliwosci degustacja perfum w Eze Village, kolacja, nocleg w okolicy Nimes.

3 dzień
NIMES - LOURDES

śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), szlak Św.Bernadetty, kolacja, modlitwa różańcowa w procesji światła, nocleg.

4 dzień
LOURDES - COVADONGA - CANGAS DE ONIS

Msza sw w grocie Massabiele, śniadanie, w drodze do Hiszpanii krótki postój w zat.Biskajskiej, nawiedzenie narodowego sanktuarium maryjnego w Covadonga, kolacja, nocleg w okolicy Cangas de Onis.

5 dzień
SANTIAGO DE COMPOSTELLA - PORTO - FATIMA

Śniadanie, przejazd do grobu Apostoła św. Jakuba w Santiago de Compostela, msza św w Katedrze, ,przejazd do Portugalli, rejs stateczkiem po rz.Douroo w Porto ( koszt fakultatywny 15 Euro), degustacja, przejazd do Fatimy, kolacja, 21.30 udział w procesji światła, nocleg kolacja, wieczorny spacer po miescie, nocleg

6 dzień
FATIMA

śniadanie, nawiedzenie sanktuarium - miejsca objawień z 1917 roku, modlitwa przy grobach Łucji, Franciszka i Hiacynty w Bazylice NMP, museum fatiskie, kolacja, 21.30 wieczorna modlitwa różańnacowa z procesją światła, kolacja, nocleg

7 dzień
FATIMA - BATALHA - NAZARE

śniadanie, droga krzyzowa, msza św. na kalwarii w Kaplicy węgierskiej, modlitwa w miejscach objawień Anioła, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna Łucji,Franciszka i Hiacynty), przejazd do Batalhy ( Klasztor MB Zwycieskiej) degustacja win Porto,nawiedzenie sanktuarium maryjnego w Nazare, kolacja, uroczysta modlitwa rózancowa wraz z procesją światła, nocleg.

8 dzień
FATIMA - LIZBONA - CABO DA ROCA

sniadanie, krótka wizyta na Cabo da Roca (do Lizbony - stolicy Portugalii, zwiedzanie: Torre de Belem, Jeronimos, przejazd po stolicy, kolacja, nocleg

9 dzień
FATIMA - AVILA

Msza sw w kaplicysniadanie, całodniowy przejazd do Avila (św. Teresa), zwiedzanie Avila: mury obronne, Katedra, dom rodzinny św.Teresy, kolacja, nocleg

10 dzień
AVILA - MADRYT - ZARAGOZA

śniadanie, msza św. w kaplicy karmelitańskiej, przejazd przez El Escorial (letnia rezydencja) oraz dolinę poległych (grób gen.Franco), wizyta w Katedrze M.B. Almudena w Madrycie, zwiedzanie Madrytu autokarem, przejazd do Saragossy, kolacja, nocleg

11 dzień
ZARAGOZA - MONTSERRAT

śniadanie,msza św w Bazylice Nostra Senora del Pilar, spacer po mieście, przejazd do Montserrat (sanktuarium M.B. Patronki Katalonii, nawiedzenie sanktuarium, kolacja, nocleg

12 dzień
MONTSERRAT - BARCELONA - COSTA BRAVA

Msza św. w sanktuarium w kaplicy M.B , sniadanie, przejazd do Barcelony: Montjuic, obiekty olimpijskie, starówka gotycka, kolacja, nocleg

13 dzień
COSTA BRAVA - LA SALETTE

Śniadanie, całodniowy przejazd w kierunku alepjskiego sanktuarium w La Salette ( płacza( MB Płaczącej), kolacja, nocleg

14 dzień
LA SALETTE - M.CORONATA

Śniadanie, msza sw. w Bazylice MB, około 10.00 przejazd przez alpejską przelecz w kierunku jez. Garda, krótki postój w Sirmione, przejazd na kolacje i nocleg

15 dzień
M.CORONATA

Śniadanie, msza św. w sanktuarium M.B Coronata w Dolomitach, całodniowy przejazd do Polski, powrót do Bełchatowa ok. 24.00.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
Przy 40 - 44 osob - 869 EUR
Przy 35 - 39 osob - 919 EUR
Przy 30 - 34 osob - 969 EUR

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autobusem / lotnicze siedzenia, bar, video, KL/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. ( 1-os za dopłatą na miejscu )
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka pilota i przewodnika

POLECAMY:
Polecamy zabrać 100 CK, 50 EURO tzw kieszonkowego
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje:

   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.