"...Europa zrodziła się w pielgrzymce, a chrześcijaństwo jest jej językiem ojczystym". /J.W.Goethe/. Niech w sercach naszych zabrzmi radosna AVE pieśń, Niech nigdy nie ustanie pozdrowień AVE moc, Ty naszym hymnem stań się MODLITWĄ naszą bądź! AVE MARYJA woła cały świat - hymn Biura Pielgrzymkowego AVE. 15 sierpnia 2016  Biuro AVE obchodzi swoje "25"-te urodziny. Polecamy Bogu nasza prace i radości i dziękujemy za nieustanna opiekę - tym razem w sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu
Turystyka wyjadowa
sprzedaż online
Turystyka przyjadowa
sprzedaż online
sprzedaż online
Bilety Online
Bilety lotnicze
Bilety promowe
Znajdź pociągWarunki płatności

Po podpisaniu umowy prawnej o realizacje pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów

Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powinien przyjmować na druku AVE pt. formularz zgłoszeniowy - który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje:

- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnictwa Zamawiającemu
 
Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.
 

Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiającego (najlepiej na konto)

Kolejne raty należy wpłacić po zamknięciu listy, czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE)

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoba jako depozyt w końcowym rozliczeniu.
Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze które zadają depozytu bezzwrotnego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stad często na samym początku Zamawiający zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - która można do pewnej daty wycofać bez kosztowo bez ponoszenia start finansowych

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowód wpłaty)

Konto AVE w Alior Banku

PLN PL - 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC (swift): albpplpw

WARUNKI PŁATNOŚCI 

I rata płatna do 48 godz. od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do: Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości. 

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiającego Biuro podaje cenę.

(Jeżeli po zamknięciu listy liczba pielgrzymów się zwiększy na tyle iż zmieni się cena - Biuro w dniu wyjazdu zwraca nadwyżkę związana z większą ilością uczestników.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżeniu ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura).

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: Kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóźniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiającego wynikającego z umowy, należy: 

- dotrzymywanie terminów płatności 
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadomienie na 21 dni prze pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma 
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka się z grupa na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin należy ustalić z biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacja pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy iż jest to związane z potraceniem tzw kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjna (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.7261792 s aveski13464397 s avepolonia
AVE Touroperator

ul. Gawronów 23
40-527 Katowice

Polska // Poland

tel. /32/ 205 38 30
fax /32/ 205 38 28

Dział Obsługi
Sales Department
info@ave.turystyka.pl

Dział Organizacji Grup
Group Department
ave@ave.turystyka.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek-piątek
8.30-16.30

wtorek
11.00-19.00


______________
Signal
Wiara

mus
   
 
strona główna dodaj do ulubionych wersja do druku napisz do nas
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.